Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες…

Αθήνα: Η Ελλάδα έχει παραπεμπφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη συμμόρφωσή σε Οδηγίες που αφορόύν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και θα οδηγούσαν σε μείωση τιμών στις ευρυζωνικές συνδέσεις στο Διαδίκτυο, επισημαίνει η Κομισιόν, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη. Στην Ελλάδα οι γρήγορες συνδέσεις παραμένουν ακριβές και τα ποσοστά χρήσης πολύ χαμηλά.

Σε ερώτηση του κ. Παπαδημούλη, σχετικά με το κόστος χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών στην Ελλάδα και την λειτουργία του ανταγωνισμού στον τομέα, η αρμόδια Επίτροπος Βίβιαν Ρέντινγκ απαντά μεταξύ άλλων τα εξής:

Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα είναι υποδεκαπλάσια από τον αντίστοιχο κοινοτικό μέσο όρο και η χώρα Ελλάδα παραμένει από τις ακριβότερες χώρες-μέλη όσον αφορά το κόστος των ευρυζωνικών συνδέσεων.

Επίσης, η Ελλάδα παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξαιτίας της μη «ενσωματώσης στο εθνικό δίκαιο το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που θα επέτρεπε να υπάρξει η κατάλληλη κανονιστική ρύθμιση και να διευκολυνθεί ο ανταγωνισμός».

Σχολιάζοντας το απαντητικό κείμενο, ο κ. Παπαδημούλης κάνει λόγο για σημαντική υστέρηση στην αφομοίωση νέων τεχνολογιών και υποστηρίζει ότι οι επιδόσεις της κυβέρνησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας είναι απογοητευτικές.

Ουραγός

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή στην απάντηση της αναφέρει τα εξής: «Σημειώνεται ότι, σε ολόκληρη την ΕΕ, η στενοζωνική επιλογική πρόσβαση [dial-up]καταργείται σταδιακά και αντικαθίσταται από τη συνεχή ευρυζωνική πρόσβαση η οποία προσφέρει ταχύτερη πρόσβαση στους χρήστες και μεγάλο φάσμα υπηρεσιών. Επ?αυτού, τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν από ελληνικές αρχές στην Επιτροπή δείχνουν ότι, μολονότι σημειώθηκε κάποια αύξηση κατά τους πρόσφατους μήνες, το ποσοστό ευρυζωνικής διείσδυσης τον Ιούλιο 2005 ήταν ένα από τα χαμηλότερα μεταξύ των κρατών μελών, ανερχόμενο στο 1,1% του πληθυσμού, σε σύγκριση με το 0,24% τον Ιούλιο 2004. Ο μέσος όρος για την ΕΕ ήταν κατά τι κατώτερος του 11% τον Ιούλιο 2005.

»Όσον αφορά το κόστος των ερυζωνικών συνδέσεων, είναι δύσκολο να συγκριθούν οι λιανικές τιμές ευρυζωνικής πρόσβασης στα διάφορα κράτη μέλη, λόγω των διαφορών στα πακέτα υπηρεσιών που προσφέρονται από φορείς εκμετάλλευσης και παρόχους υπηρεσιών, σε όρους χωρητικότητας, χρόνου χρήσης και δεσμοποιημένων υπηρεσιών. Ωστόσο, από τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι ένα από τα ακριβότερα κράτη μέλη. Ο ανταγωνισμός στον κλάδο δεν είναι επαρκής και η παράλειψη της Ελλάδας να ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που θα επέτρεπε να υπάρξει η κατάλληλη κανονιστική ρύθμιση και να διευκολυνθεί ο ανταγωνισμός, συμβάλλει στο πρόβλημα αυτό. Για την εν λόγω παράλειψη μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή έχει προσφύγει κατά της Ελλάδας στο Δικαστήριο».

Επιπλέον επισημαίνεται ότι: «Μολονότι είναι δύσκολη η μέτρηση του συνολικού αριθμού των χρηστών του Διαδικτύου στην Ελλάδα, λόγω της επικράτησης της στενοζωνικής επιλογικής πρόσβασης, μελέτη της Eurostat το 2004 έδειξε ότι 16% των νοικοκυριών είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα εμφάνιζε το τέταρτο χαμηλότερο ποσοστό διείσδυσης στο Διαδίκτυο στην EΕ των 25»

»Από τα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή φαίνεται ότι για αρκετό χρονικό διάστημα το κόστος απλής επιλογικής πρόσβασης στην Ελλάδα ήταν το χαμηλότερο στην ΕΕ, 0,06 ευρώ ανά λεπτό στις περιόδους αιχμής και 0,03 ευρώ ανά λεπτό εκτός περιόδων αιχμής, ενώ το μέσο κόστος για την ΕΕ ήταν περίπου 0,22 και 0,11 ευρώ, αντιστοίχως».

Αναφερόμενος στο θέμα ο Δημήτρης Παπαδημούλης δήλωσε: «Το γεγονός ότι μόλις το 1,1% του ελληνικού πληθυσμού έναντι 11% της ΕΕ κάνουν χρήση των ευρυζωνικών συνδέσεων είναι χαρακτηριστικό της υστέρησης που υπάρχει στην αφομοίωση της νέας τεχνολογίας. Οι κυβερνητικές επιδόσεις στην διάδοση των νέων τεχνολογιών αποτυπώνεται στο Μέτρο 4.2 του επιχειρησιακού προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας που αφορά στην υλοποίηση και προώθηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών.

»Το εν λόγω μέτρο, με προϋπολογισμό 184 εκατ. ευρώ παρουσιάζει στις 30/12/2005 απορρόφηση μόνο 2,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό μόλις 1,42%.

«Οι μεγαλοστομίες για καινοτομίες, ανταγωνιστικότητα, ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.λ.π. πρέπει να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες και αποτελεσματικές δράσεις, και αυτές δεν τις βλέπουμε»

ΠΗΓΗ:
http://tech.pathfinder.gr/tech/154693.html