Σε χρήση η κατάληξη .eu

Από τα τέλη του 2005 θα είναι δυνατή η καταχώρηση δικτυακών τόπων με κατάληξη .eu από επιχειρήσεις και ιδιώτες σύμφωνα με τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τους τέσσερις πρώτους μήνες της λειτουργίας της οι εγγραφές που θα κατοχυρώνονται θα είναι ελεγχόμενες προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα cybersquatting. Σκοπός της δημιουργίας του εν λόγω τομέα είναι να εδραιωθεί η Ευρωπαϊκή ταυτότητα στον Παγκόσμιο Ιστό…

Δείτε περισσότερα : http://www.agnostos.gr/tech/t_fp2.php?subaction=showfull&id=1115129346&archive=&start_from=&ucat=19&