Σε ελεύθερη πτώση το Ram (Κυκλοφορίες Νοέμβριου)

Σε συνεχή πτώση είναι οι πώλησεις από μηνά σε μηνά του κάποτε μεγαλυτέρου περιοδικού πληροφορικής στην χωρά μας. Το Ram Νοέμβριου – συμφώνα με τα στοιχειά που δίνει το πρακτορείο τύπου Ευρώπη – πούλησε μόλις 14.460 τεύχη απειλούμενο κυκλοφοριακά ακόμα κι από το “αδελφό” του περιοδικό Ram Kid.
Για ακόμη ένα μηνά το PC Magazine είναι πρώτο μεταξύ των περιοδικών πληροφορικής ενώ το PC World βρίσκεται κολλημένο κάπου στα 15.000 τεύχη εδώ κι αρκετό καιρό.

  • PC Magazine: 21.240
  • Computer Active: 16.070
  • PC World: 15.030
  • Ram: 14.460
  • Ram Kid: 13.650
  • Playstation 2: 12.510
  • T3: 11.370

Για τα περιοδικά της Compupress (PC Master, C.G.O, Linux Format) δεν δόθηκαν για μια ακόμη φορά στοιχειά.
Πωλήσεις επαρχίας: εκτίμηση (± 3%)
Πηγή : Πρακτορεία τύπου Ευρώπη & Αργος