«Ψηφιακό Αλμα» για τη χώρα προτείνει η Επιτροπή Πληροφορικής

Δελτιο τυπου.
Η Επιτροπή Πληροφορικής, το ανώτατο θεσμοθετημένο όργανο για τον καθορισμό της στρατηγικής και την ανάπτυξη της πληροφορικής στη χώρα, έθεσε σήμερα σε διαβούλευση την πρόταση για την ψηφιακή στρατηγική της περιόδου 2006-2013.

Ο συντονιστής της Επιτροπής Πληροφορικής, Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλος, παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου στο Ζάππειο Μέγαρο τους στρατηγικούς στόχους της ψηφιακής στρατηγικής καθώς και τις δράσεις που προτείνεται να υλοποιηθούν.

Σύμφωνα με τον κ. Ασημακόπουλο «η νέα ψηφιακή στρατηγική αποσκοπεί στην πραγματοποίηση ενός «ψηφιακού άλματος» στην παραγωγικότητα και την ποιότητα ζωής έως το 2013, αναδεικνύοντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και τις νέες δεξιότητες ως βασική στρατηγική κατεύθυνση της χώρας για την επόμενη περίοδο».

Η νέα ψηφιακή στρατηγική θέτει δύο μεγάλους στόχους, την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής των πολιτών, με πρακτικό τρόπο.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της νέας στρατηγικής, διαγνώσθηκαν 20 βασικές αιτίες στις οποίες οφείλεται η χαμηλή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη χώρα την τελευταία δεκαετία.

Ο κ. Ασημακόπουλος αναφέρθηκε στις 20 αιτίες τονίζοντας πως «η προσπάθεια της Επιτροπής Πληροφορικής σηματοδοτεί ότι κάτι αλλάζει δραστικά στην Ελλάδα. Πρώτη φορά θεσμικό όργανο που είναι επιφορτισμένο με την χάραξη της πολιτικής για την πληροφορική, αποφασίζει με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο να διαγνώσει τη ρίζα των προβλημάτων και όχι τα συμπτώματα».

Στη συνέντευξη τύπου παρουσιάστηκε «το μονοπάτι» για την υλοποίηση της νέας στρατηγικής το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες από 65 δράσεις. Δίνεται έμφαση σε δράσεις όπως η ανάπτυξη ηλεκτρονικών προμηθειών, η δραστική ενίσχυση της ευρυζωνικότητας, η καμπάνια ενημέρωσης και εξοικείωσης των πολιτών με τις νέες τεχνολογίες και η ανάπτυξη των 5 πιο συχνά χρησιμοποιούμενων πιστοποιητικών για τις επιχειρήσεις και 20 ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες έως το 2008. Οι δράσεις αυτές θεωρούνται κρίσιμες για την επίτευξη του ψηφιακού άλματος.

Για την περίοδο μετά το 2008, ο κ Ασημακόπουλος αναφέρθηκε στην πρόταση δημιουργίας ηλεκτρονικών σημείων μιας-στάσης για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, στην αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα με σκοπό την αυτοματοποίηση διαδικασιών καθώς και στη δυναμικότερη ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η νέα ψηφιακή στρατηγική αξιοποιεί και ενισχύει το υφιστάμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» αναδεικνύοντας το ρόλο του, ενώ παράλληλα θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013). Ωστόσο, η υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής δεν περιορίζεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα και λαμβάνει υπόψη της όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και ιδιαιτέρως τις δυνατότητες σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε έργα υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η νέα στρατηγική ξεκινά να υλοποιείται άμεσα από το πρώτο κιόλας τρίμηνο του 2006.

«Στο επίκεντρο αυτής της νέας προσέγγισης», τόνισε ο κ. Ασημακόπουλος «βρίσκεται το ανθρώπινο κεφάλαιο. Θεωρούμε, ότι η χώρα μπορεί να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα αν αναπτύξει με οργανωμένο τρόπο το ανθρώπινο κεφάλαιό της».

Τα μέλη της Επιτροπής Πληροφορικής, κ. Βασίλειος Ανδρονόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και ο Πρόεδρος της «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» κ. Κωνσταντίνος Δούκας, αναφέρθηκαν σε επιμέρους σημεία της νέας ψηφιακής στρατηγικής.

Κλείνοντας, ο κ. Ασημακόπουλος τόνισε πως «η προσπάθεια για το ψηφιακό άλμα δεν έχει αντίπαλες πλευρές. Φορείς, κόμματα και πολίτες πρέπει να συναινέσουμε για τον κρίσιμο ρόλο των νέων τεχνολογιών και να προχωρήσουμε χωρίς διαχωριστικές γραμμές για να πετύχουμε αυτό που οι άλλες χώρες έχουν επιτύχει πριν από εμάς».

H πρόταση για την ψηφιακή στρατηγική δόθηκε προς διαβούλευση για το διάστημα που μεσολαβεί έως το τέλος Οκτωβρίου. Με βάση τα αποτελέσματα της διαβούλευσης η Επιτροπή Πληροφορικής θα καταλήξει στο τελικό κείμενο. Με τη βοήθεια του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας η ψηφιακή στρατηγική θα συμπληρωθεί από ένα σύστημα δεικτών που μετρούν με πρακτικό τρόπο το αποτέλεσμα. Η τελική πρόταση θα υποβληθεί στην Κυβερνητική Επιτροπή προς έγκριση, στα τέλη του έτους.

Στη διαδικασία κατάρτισης του αρχικού σχεδίου της ψηφιακής στρατηγικής συμμετείχαν η Επιτροπή Πληροφορικής, 15 διευθύνοντες σύμβουλοι και υψηλόβαθμα στελέχη από μεγάλες επιχειρήσεις όχι μόνο του κλάδου της πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και από κλάδους-χρήστες της πληροφορικής (τράπεζες, λιανικό και χονδρικό εμπόριο κλπ.), φορείς όπως ο ΣΕΠΕ και ο ΣΕΒ, καθώς και στελέχη της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας.
http://www.infosoc.gr/index.php?op=modload&modname=Sitemap&action=sitemapviewpage&pageid=313
http://www.presspoint.gr/release.asp?id=69249