Προσωρινή Διάταξη της ΕΕΤΤ για την απενεργοποίηση των γραμμών της σειράς 901 από την εταιρεία ΜΑΚΝΑΝ

17 Ιανουαρίου 2007

Νέα Προσωρινή Διάταξη εκδόθηκε σήμερα από την ΕΕΤΤ, με το πέρας της Ακρόασης των εταιρειών ΜΑΚΝΑΝ και ΟΤΕ, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων, σε σχέση με τις συνεχιζόμενες καταγγελίες συνδρομητών για αυθαίρετη ενεργοποίηση λογισμικού (dialers), μέσω του οποίου γίνεται χωρίς τη συναίνεσή τους σύνδεση με τηλεφωνικές γραμμές αυξημένης χρέωσης της σειράς 901.

Σύμφωνα με την Προσωρινή Διάταξη:

1. Η εταιρεία ΜΑΚΝΑΝ υποχρεώνεται να απενεργοποιήσει αμέσως όλες τις γραμμές της σειράς 901 που της έχουν εκχωρηθεί και μέσω των οποίων γίνεται πρόσβαση σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και αυξημένης χρέωσης με χρήση dialers.

2. Ο ΟΤΕ υποχρεώνεται να απέχει από τη διεκδίκηση της είσπραξης από τους καταγγείλαντες συνδρομητές των ποσών που αντιστοιχούν σε χρήση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας μέσω της κλήσης αυτών των τηλεφωνικών αριθμών αυξημένης χρέωσης.

Η συγκεκριμένη Διάταξη εκδόθηκε προκειμένου να προστατευθούν προσωρινά οι καταναλωτές από το ενδεχόμενο να έχουν πέσει θύματα τηλεπικοινωνιακής απάτης, ζήτημα το οποίο εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕΤΤ.

Σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου της ΕΕΤΤ Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, «η ΕΕΤΤ είναι σε ετοιμότητα για τη λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το διεθνώς εμφανιζόμενο πρόβλημα της αυθαίρετης και δίχως τη συναίνεση του χρήστη ενεργοποίησης λογισμικού (dialers), μέσω του οποίου γίνεται αυτόματη σύνδεση με τηλεφωνικές γραμμές αυξημένης χρέωσης της σειράς 901, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται υπέρογκες χρεώσεις στους λογαριασμούς συνδρομητών, οι οποίοι ουδέποτε έκαναν χρήση τέτοιων υπηρεσιών».

ΕΕΤΤ

κι απαντά ο ΟΤΕ

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2007

Σχετικά με την προσωρινή διαταγή της ΕΕΤΤ που αφορά στην απενεργοποίηση αριθμών αυξημένης χρέωσης (901 ΧΧΧΧΧΧΧ) της εταιρείας ΜΑΚΝΑΝ για χρήση dialers και τη δημοσιότητα που ακολούθησε, ο ΟΤΕ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι:

* οι αριθμοί αυτοί (901 ΧΧΧΧΧΧΧ) δεν εκχωρούνται από τον ΟΤΕ αλλά από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),
* στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς τηλεπικοινωνιών και βάσει της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, ο ΟΤΕ υποχρεούται από την ΕΕΤΤ:
o να παρέχει διασύνδεση με τους αριθμούς που ανήκουν σε άλλους αδειοδοτημένους από την ΕΕΤΤ παρόχους, όπως η εταιρεία ΜΑΚΝΑΝ, βάσει συγκεκριμένου υποδείγματος προσφοράς διασύνδεσης που εγκρίνει η ΕΕΤΤ,
o να αποδίδει με τη σειρά του στον εκάστοτε πάροχο το μεγαλύτερο μερίδιο του ποσού που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες περιεχομένου των αριθμών αυξημένης χρέωσης, παρακρατώντας ένα μικρό ποσό που αντιστοιχεί αποκλειστικά και μόνο στη χρήση του δικτύου και στην τιμολόγηση,
o στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΤΕ -χωρίς να μπορεί να το αποτρέψει- λειτουργεί ουσιαστικά ως μέσο είσπραξης των παρόχων, αφού οι χρεώσεις για τις κλήσεις αυτές εμφανίζονται στον λογαριασμό του ΟΤΕ,
* όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η μόνη επαφή του ΟΤΕ με την εταιρεία ΜΑΚΝΑΝ ήταν λόγω της σύμβασης διασύνδεσης, βάσει της οποίας δεν έχει κανένα δικαίωμα να επέμβει ούτε στις χρεώσεις που η ίδια θέτει ούτε στο περιεχόμενο που προσφέρει στους αριθμούς αυξημένης χρέωσης,
* την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο έχουν τα δίκτυα / πάροχοι και οι συνεργάτες τους, στην προκειμένη περίπτωση δηλ. η εταιρεία ΜΑΚΝΑΝ,

* ο ΟΤΕ θα τηρήσει πιστά την προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕΤΤ, προστατεύοντας έτσι τους πελάτες του μέχρι τη λήψη οριστικής απόφασης,
* η παραπάνω προσωρινή διαταγή αφορά μόνο στους πελάτες του ΟΤΕ και δεν προσφέρει καμία προστασία στους πελάτες άλλων δικτύων (LLU),
* για την προστασία των πελατών του, ο ΟΤΕ προσφέρει την υπηρεσία φραγής εξερχομένων κλήσεων,
* όσοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω της τεχνολογίας ADSL δεν διατρέχουν κίνδυνο από τα συγκεκριμένα φαινόμενα (dialers).

http://www.ote.gr/anakoinshow.asp?cat=4&id=612