Προσωρινή διαταγή κατά πλαστών βιντεοπαιχνιδιών της Nintendo

Ύστερα από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρίας βιντεοπαιχνιδιών Nintendo, ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ εξέδωσε προσωρινή διαταγή που απαγορεύει την πώληση πλαστών βιντεοπαιχνιδιών που εμφανίζονται ως προϊόντα της ενάγουσας, σε εμπορικά κέντρα της χώρας. Σύμφωνα με το σκεπτικό της διαταγής, η Nintendo κινδυνεύει να υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία, απώλεια εσόδων και ζημία στη φήμη και το σήμα της, σε περίπτωση που συνεχιστεί η πώληση των πειρατικών προϊόντων που κατασκευάζονται στην Κίνα.

Η διαταγή εκδόθηκε σε βάρος δύο εταιριών, της Lynnwood και Kirkland, ωστόσο η Nintendo θεωρεί ότι αυτές συνδέονται με ένα ευρύτερο κύκλωμα που εισάγει και διανέμει τα πλαστά παιχνίδια στην αγορά των ΗΠΑ.

http://tech.pathfinder.gr/tech/law/5065.html