ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΙΣ & ΜΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION & TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES (MSITT)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006

Το Athens Information Technology (AIT) απευθύνει πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Master of Science in Information & Telecommunications Technologies (ΜSITT).

· Το ΜSITT είναι ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών 8 μαθημάτων και διπλωματικής διατριβής, με άριστες προοπτικές για τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στους τομείς των τεχνολογιών αιχμής.

· Η φοίτηση διαρκεί 12 μήνες, με εναρκτήρια ημερομηνία την 12η Σεπτεμβρίου 2005. Η φοίτηση μερικής παρακολούθησης – part time – διαρκεί 24 μήνες.

· Τα μαθήματα διδάσκονται στα Αγγλικά. Το Πρόγραμμα διεξάγεται στις υπερσύγχρονες ερευνητικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του ΑΙΤ, που περιλαμβάνουν εργαστήρια – από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης-, αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, εστιατόριο, αίθουσες ψυχαγωγίας κ.α.

· Στο ΑΙΤ λειτουργεί ένα άρτια διασυνδεδεμένο και ενημερωμένο Γραφείο Σταδιοδρομίας, που υποστηρίζει ενεργά τους φοιτητές στην εξασφάλιση εργασίας, ανάλογης των προσόντων και δεξιοτήτων τους, στον ΟΜΙΛΟ INTRACOM και σε άλλες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.

· Δυνατότητα συνέχισης των σπουδών με πλήρεις υποτροφίες στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Master of Science in Information Networking”, το οποίο παρέχεται από το κορυφαίο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon σε συνεργασία με το ΑΙΤ στην Αθήνα.

· Δυνατότητα συμμετοχής σε Ερευνητικά Προγράμματα (research projects) που διενεργούνται από το ΑΙΤ και εξασφαλίζουν εμπειρία σε τεχνολογίες αιχμής.

· Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα MSITT έχουν:

o Οι απόφοιτοι τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών.

o Οι απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών (τμημάτων Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Φυσικής, Πληροφορικής και λοιπών συναφών τμημάτων.

o Οι απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τμημάτων (τμημάτων Πληροφορικής, Ηλεκτρολογίας, Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικής και λοιπών συναφών τμημάτων).

o Οι απόφοιτοι ισότιμων Σχολών του εξωτερικού.

· Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την 10η Ιουνίου 2005.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Σπουδών και για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο http://www.ait.edu.gr/acadPrograms/MSITT.asp

κα. Αγγελική Παναγιωτίδου τηλ. 210 6682704, e-mail: admissions@ait.edu.gr

AIT Admissions Office

Τηλ.: 210 6682700 / Fax.: 210 6682708 / e-mail: admissions@ait.edu.gr / http://www.ait.edu.gr