Προς νέα παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Με δεύτερη παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απειλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ελλάδα, επειδή δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με παλαιότερη απόφαση του Ευρωδικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία οφείλει να απελευθερώσει πλήρως την αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταξύ των οποίων και τις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, δηλαδή τις ψηφιακές επίγειες ραδιομεταδόσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τον Απρίλιο του 2005, αποφάσισε πως η Ελλάδα όφειλε να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία 2002/77/ΕΚ περί απελευθέρωσης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Επισημαίνεται δε, ότι 1,5 χρόνο μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, η Ελλάδα δεν έχει ακόμα κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κανένα μέτρο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας.

Ως εκ τούτου, η Κομισιόν απέστειλε τη Δευτέρα στις ελληνικές αρχές επιστολή αιτιολογημένης γνώμης, ζητώντας τη συμμόρφωση της Ελλάδας με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, πριν από τα τέλη Δεκεμβρίου.

Αυτό σημαίνει πως η Ελλάδα απειλείται με δεύτερη παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αυτή τη φορά η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το Ευρωδικαστήριο να της επιβληθεί πρόστιμο.

Η επίτροπος Νέλι Κρους, αρμόδια για θέματα ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά: «Η Ελλάδα έπρεπε ήδη να ολοκληρώσει τη μεταφορά της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων. Οι νέοι ανταγωνιστές πρέπει να είναι ελεύθεροι να παρέχουν υπηρεσίες αυτού του είδους και, ειδικότερα, ψηφιακές επίγειες ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις».

Τέλος, σε ό,τι αφορά στο ιστορικό της υπόθεσης, η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι όλα τα κράτη – μέλη, πλην της Ελλάδας, ενημέρωσαν εμπρόθεσμα (Ιούλιος 2003) την Επιτροπή για τα μέτρα που είχαν λάβει για τη μεταφορά της οδηγίας 2002/77/ΕΚ, σχετικά με την απελευθέρωση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο εθνικό τους δίκαιο.

Η Ελλάδα γνωστοποίησε στην Επιτροπή το νέο της νόμο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, το Φεβρουάριο του 2006 όμως, επισημαίνει η Επιτροπή, οι υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων εξαιρέθηκαν από το πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου, κατά παράβαση της οδηγίας 2002/77/ΕΚ, η οποία έχει επεκτείνει την αρχή της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς σε όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταξύ των οποίων και τις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων.

Τον Απρίλιο του 2006 η Επιτροπή απηύθυνε στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή, ζητώντας της πληροφορίες βάσει της διαδικασίας παράβασης της συνθήκης ΕΚ για τη μη εκτέλεση απόφασης του Δικαστηρίου.

Η Ελλάδα απάντησε τον Ιούνιο του 2006 ότι ένας νέος νόμος για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας θα έθετε σε εφαρμογή την οδηγία για την ελευθέρωση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών όσον αφορά στις ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες.

Επειδή όμως από τον περασμένο Ιούνιο η Ελλάδα δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή κανένα μέτρο εφαρμογής, η Επιτροπή αποφάσισε να της αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=746935&lngDtrID=244