Προγραμματιζόμενη Φωτεινή πινακίδα

Ένα νέο gadget που μπορείς με το πάτημα ενός κουμπιού να αλλάξεις το τρεχούμενο μήνυμα.
Μαζί με την φωτεινή πινακίδα λαμβάνεις μαζί σου το τηλεχειριστήριο με το οποίο μπορείς να αλλάξεις τα μηνύματα της οθόνης…. καλό ε;;.