Προγραμματιστές προειδοποιούν για περισσότερες τρύπες ασφάλειας στο Linux

Προγραμματιστές που αναπτύσσουν ανοιχτό κώδικα προειδοποιούν για σοβαρές τρύπες ασφάλειας σε δύο Linux components που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στους επιτιθεμένους να πάρουν τον έλεγχο ενός συστήματος εξαπατώντας τους χρήστες που προβάλουν ειδικά επεξεργασμένα αρχεία εικόνων ή με το άνοιγμα ενός συμπιεσμένου αρχείου.

http://www.computerweekly.com/articles/article.asp?liArticleID=133217&liFlavourID=1