Πολεμώντας τον καρκίνο με τη βοήθεια του AIDS

Επιστήμονες του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια χρησιμοποιούν μία παραλλαγή του γνωστού μας θανατηφόρου ιού HIV για να πολεμίσουν καρκινικά κύταρα σε ποντίκια!
Έχουν εξοπλίσει μάλιστα τον καρκινοκτόνο HIV με μια φθορίζουσα προτείνη που επιτρέπει την παρακολουθησή του μέσα στο σώμα.
Μέχρι τώρα η έρευνα είναι πολλά υποσχόμενη αλλά είμαστε πολύ μακριά για την δοκιμή σε ανθρώπους.

http://www.explodingcigar.com/article1669.html
http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&cid=97&ncid=751&e=11&u=/hsn/20050215/hl_hsn/reprogrammedhivcanhuntdowncancercells