Πληκτρολόγιο Optimus…

Πολλοί είναι αυτοί που δε δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο πληκτρολόγιο ή το ποντίκι του υπολογιστή τους! To Optimus keyboard θα τους αλλάξει γνώμη! Πρόκειται για ένα πληκτρολόγιο “πολλαπλών” δυνατοτήτων, όπου κάθε πλήκτρο του αποτελεί ένα “αυτόνομο display”…

http://www.artlebedev.com/portfolio/optimus/