Περί του General Public License

Διαβάστε ένα ενδιαφέρον άρθρο του Joe Barr στο newsforge.com που αναφέρετε στους λόγους για τους οποίους “αγαπάει το GPL ( General Public License )”, τι προστατεύει, πως δουλεύει, πόσο καλά δουλεύει, γιατί ακούγονται διάφορα ψέματα για αυτό και άλλα…
Είναι μια καλή ευκαιρία για όσους δεν γνωρίζουν τι εστί GPL ή θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους…

http://trends.newsforge.com/article.pl?sid=05/01/24/2141242&tid=29
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html