2.000 παράνομοι filesharers αντιμετωπίζουν προσαγωγή

Το Βρετανικό Φωνογραφικό Ίδρυμα (BPI) έχει υπολογίσει ότι οι παράνομες διανομές αρχείων, έχουν κοστίσει στην βρετανική αγορά μουσικής πάνω από £1 δισεκατομμύριο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών (οι αριθμοί ενδεικτικοί της πανευρωπαϊκής τάσης ).
Η θυγατρική του BPI, το IFPI έχει αναγγείλει ότι 2.000 παράνομοι διανομείς αρχείων σε ολόκληρη την Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν την προσαγωγή.
Η έρευνα από το IFPI δείχνει ότι ο αποτρεπτικός παράγοντας που παρέχεται από τη νομική δράση, είναι αρκετός να αποτρέψει τον έναν στους πέντε filesharers από τη συνέχιση της παράνομης δραστηριότητάς του.
Ο πρόεδρος του IFPI, John Kennedy προειδοποίησε: “Ανθρωποι που διακινούν παράνομα αρχεία, συχνά υποστηρίζουν ότι είναι φίλοι της μουσικής, αλλά στην πραγματικότητα βλάπτουν τις επενδύσεις στη μουσική, παραβαίνουν το νόμο και διακινδυνεύουν για οικονομικές ποινικές ρήτρες από τις ενέργειές τους.”
Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την XTN Data το Μάρτιο, δείχνει ότι το 28% των εναγομένων αναγνώρισαν ότι παράνομα μεταφορτώνουν μουσικά αρχεία καθώς επίσης και μια άνοδο 3% από το προηγούμενο έτος.

Το IFPI επιδιώκει να αυξήσει τη συνειδητοποίηση των κινδύνων της παράνομης μεταφόρτωσης, αναγγέλλοντας ότι εκτός ΗΠΑ έχουν υπάρξει 5.500 προσαγωγές με οικονομική τακτοποίηση κατά μέσον όρο 2.633 ευρώ (£1,834).

tech.monstersandcritics.com