ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ π-ΟΤΕ !!!!

Και όμως…Υπάρχει ακόμα κάποιος που μας σκέφτεται!!!
Μόλις άκουσα στα δελτία ειδήσεων ότι ο π-ΟΤΕ παγώνει τις αυξήσεις των τιμών μετά από τις τεράστιες αντιδράσεις που προκλήθηκαν και μετά από την αντίθεση του ίδιου του Πρωθυπουργού!!

Τελικά παιδιά…νικήσαμε…

Δελτίο Τύπου ΕΕΤΤ