Παύση Εργασιών της εταιρείας TELEDOME A.E.Β.Ε

Μετά την Altec Telecoms και η Teledome βάζει λουκέτο σύμφωνα με την παρακάτω ανακοίνωση της ΕΕΤΤ:

Αίτηση Πτωχεύσεως ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατέθεσε η εταιρεία TELEDOME Α.Ε.Β.Ε. στις  15.12.2008, την οποία έθεσε υπόψη της ΕΕΤΤ στις 23.12.2008.

 Η ΕΕΤΤ, αφού έλαβε γνώση της επικείμενης διακοπής δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών της εν λόγω εταιρείας, και σύμφωνα με τις εκ του Νόμου αρμοδιότητές της, καλεί τους συνδρομητές και πελάτες της TELEDOME A.E.B.E. να επιλέξουν εγκαίρως νέο Πάροχο, προκειμένου να διασφαλισθεί η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, δίδονται στους συνδρομητές/ πελάτες της εταιρείας TELEDOME Α.Ε.Β.Ε. οι παρακάτω δυνατότητες:

  1. Οι συνδρομητές, οι οποίοι κάνουν χρήση του δικτύου της εταιρείας TELEDOME Α.Ε.Β.Ε. μέσω Προεπιλογής Φορέα, μπορούν να υποβάλουν άμεσα αίτηση Αλλαγής Παρόχου σε Πάροχο της επιλογής τους ή αίτηση Κατάργησης στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την ολοκλήρωση διεκπεραίωσης των ανωτέρω αιτημάτων, μπορούν να κάνουν χρήση του ειδικού προθέματος επιλογής «1777» και να δρομολογούν τις κλήσεις τους μέσω του δικτύου της ΟΤΕ Α.Ε.
  2. Οι συνδρομητές, οι οποίοι κάνουν χρήση του δικτύου της εταιρείας TELEDOME Α.Ε.Β.Ε. μέσω Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (LLU) ή Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης μπορούν να απευθυνθούν άμεσα σε νέο Πάροχο της επιλογής τους, για τη λήψη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από αυτόν.

ΠΗΓΗ: http://www.eett.gr/nopencms/opencms/admin/News/news_0792.html