Αφήστε το σχόλιο σας στο "P4 3.8GHz -(overclocked)-> 7.2GHz!!!"

Σχολιάστε