ΟΤΕnet: «Τρέχει» στο Internet με ταχύτητα 2 Gbps. Το πιο γρήγoρο Internet στην Ελλάδα

Πρόσβαση στο διεθνές Internet με την πιο γρήγορη ταχύτητα, προσφέρει στους συνδρομητές της η ΟΤΕnet, ανακοινώνοντας την αναβάθμιση του δικτύου της στα 2 Gbps.

Η εταιρία προχώρησε στην αναβάθμιση των διεθνών διασυνδέσεων του δικτύου της με τη λειτουργία τριών κυκλωμάτων συνολικής χωρητικότητας 2 Gbps από 1,2 Gbps που ήταν μέχρι πρόσφατα, τα οποία μισθώνονται από την OTEGlobe.

Με την αναβάθμιση αυτή, οι πελάτες της OTEnet θα μπορούν να έχουν ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες για το «κατέβασμα» (download) αρχείων ενώ παράλληλα η εταιρία δημιουργεί την υποδομή για τους μελλοντικούς πελάτες της και ειδικότερα για εκείνους που θα επιλέξουν τις ευρυζωνικές συνδέσεις.

Ο κ. Ηλ. Δρακόπουλος, Γενικός Δ/ντης Τεχνολογίας, Στρατηγικής και Ανάπτυξης της OTEnet, δήλωσε σχετικά: «Η πρόσφατη αναβάθμιση είναι αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει η εταιρία για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Με τα νέα κυκλώματα οι συνδρομητές της OTEnet αποκτούν πρόσβαση στο διεθνές Internet με τις πιο γρήγορες ταχύτητες που υπάρχουν».

Γραφείο Επικοινωνίας OTEnet
http://corporate.otenet.gr/corporate/portal/media-type/html/user/anon/page/default.psml/js_panename/deltia_typou_full;jsessionid=9B767855CF5C27ECF0A16BF16FDC29C8.tomcat1?vendibleid=296