Οι Υπάλληλοι Πληροφορικής στο μικροσκόπιο! 7 χώρες αποτυπώνουν τις προοπτικές της καριέρας τους

Ποιες είναι οι προοπτικές καριέρας των υπαλλήλων στο χώρο της πληροφορικής και πόσο ανταγωνιστικοί είναι συγκριτικά με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους;

Στο ερώτημα αυτό απαντάει η έρευνα INDIC@TOR που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα και σε άλλες 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Αγγλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ιταλία, Πολωνία και Γερμανία) και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Ελλάδα η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας και Διεθνών Προγραμμάτων του ALBA υπό την επίβλεψη της επίκουρου καθηγήτριας Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δρ. Όλγας Επιτροπάκη. Στις υπόλοιπες χώρες η έρευνα διεξήχθη από γνωστά Πανεπιστήμια και εταιρίες όπως το Πανεπιστήμιο του Strathclyde (Αγγλία), το Πανεπιστήμιο της Kalsruhe (Γερμανία) και το Πανεπιστήμιο του Twente (Ολλανδία). Η συλλογή των δεδομένων έγινε την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2004 έως τον Ιούνιο του 2005. Στόχος της έρευνας ήταν η προσέγγιση υπαλλήλων πληροφορικής και των άμεσων προϊσταμένων τους έτσι ώστε να διερευνηθούν οι απόψεις και των δύο όσον αφορά την ανάπτυξη της καριέρας των εργαζομένων στο χώρο της Πληροφορικής. Συνολικά συμμετείχαν 2094 υπάλληλοι πληροφορικής και προϊστάμενοι και στις 7 χώρες ενώ στην Ελλάδα συγκεντρώθηκαν 252 ερωτηματολόγια. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διαδίκτυο με την βοήθεια ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και οι απαντήσεις ήταν εμπιστευτικές και ανώνυμες. Η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην έρευνα είναι άντρες (75%) με μέσο όρο ηλικίας τα 35 χρόνια, ενώ στην Ελλάδα το 75% των υπαλλήλων που συμμετείχαν είναι κάτω από 25 ετών. Και ενώ οι Έλληνες μαζί με τους Γερμανούς και τους Νορβηγούς δείχνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά σε μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική, παρόλα αυτά οι αμοιβές τους είναι παρόμοιες με των Πολωνών και οι χαμηλότερες συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που αναπτύχθηκε και παραδόθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο και που είναι διαθέσιμη προς το κοινό. H μελέτη υποβλήθηκε επίσης στο Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, προκειμένου να αξιοποιηθεί κατά τη διαδικασία κατάρτισης πολιτικών για την ενίσχυση της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών στη χώρα. Η μελέτη εκτιμάται ότι θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την εκτίμηση της συμβολής των νέων τεχνολογιών στην ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, που μελετώνται από το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας αξίζει να τονιστούν τα παρακάτω συγκεντρωτικά στοιχεία:

• Παρατηρήθηκε ότι οι υπάλληλοι σε μεγαλύτερες εταιρίες λαμβάνουν και περισσότερες ώρες εκπαίδευσης (μια εβδομάδα τον χρόνο κατά μέσο όρο) ενώ οι υπάλληλοι σε εταιρίες με λιγότερα από 50 άτομα παρακολουθούν ελάχιστες ώρες εκπαίδευσης μέσα στον χρόνο.

• Οι υπάλληλοι δηλώνουν ότι δεν έχουν πολλά περιθώρια για να εγκλιματιστούν σε μια νέα εταιρία ή σε ένα νέο πόστο είτε λόγω έλλειψης χρόνου είτε λόγω έλλειψης επαρκούς εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

• Είναι γεγονός ότι βάσει των απαντήσεων των υπαλλήλων η προσωπική τους ζωή δεν εναρμονίζεται αρκετά με την επαγγελματική τους καριέρα με αποτέλεσμα να μην νιώθουν την επιθυμητή ισορροπία στην ζωή τους. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι προϊστάμενοι στις ερωτήσεις που αφορούσαν την ισορροπία της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής των υφισταμένων τους θεώρησαν ότι οι υπάλληλοι είναι ευχαριστημένοι και ότι η ισορροπία έχει επιτευχθεί ενώ οι υφιστάμενοι τους αποδείχτηκαν πολύ πιο συγκρατημένοι από αυτούς στις απαντήσεις τους, γεγονός που δείχνει την λανθασμένη εντύπωση που μπορεί να έχουν οι προϊστάμενοι.

• Παρόμοιες διαφορές στις αντιλήψεις των προϊσταμένων παρατηρήθηκαν και στις υπόλοιπες διαστάσεις της απασχολησιμότητας όπως προνοητικότητα και αισιοδοξία, ευελιξία, ενδοεταιρική αίσθηση κλπ. Είναι γεγονός λοιπόν ότι οι προϊστάμενοι δείχνουν να είναι πιο αισιόδοξοι από τους υφισταμένους τους.

• Παρόλο που οι μεταπτυχιακές σπουδές θα έπρεπε να δημιουργούν ένα κλίμα αισιοδοξίας για τις προοπτικές καριέρας των υπαλλήλων και ενώ ο μέσος όρος και στις 7 χώρες δείχνει ότι όσο αυξάνεται το επίπεδο σπουδών αυξάνεται και η απασχολησιμότητα, εντούτοις στην Ελλάδα οι κάτοχοι μεταπτυχιακών συγκριτικά με τους απόφοιτους κολεγίων δείχνουν να είναι πιο απαισιόδοξοι όσον αφορά τις προοπτικές της καριέρας τους.

• Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ελληνίδες και οι Πολωνές είναι οι πιο απαισιόδοξες σχετικά με την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής σε αντίθεση με τις Αγγλίδες και τις Ολλανδέζες. Σε αυτό βέβαια συμβάλλει και η εργατική νομοθεσία στις χώρες αυτές που ευνοεί τις γυναίκες εργαζόμενες γενικά.

• Οι υπάλληλοι που δείχνουν ευελιξία στην εργασία τους (π.χ ωράριο, τόπος εργασίας κλπ) προκύπτει ότι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες ανέλιξης στον κλάδο αυτό.

• Ποιοι είναι οι πιο ευτυχισμένοι υπάλληλοι; Οι Νορβηγοί συγκέντρωσαν τις θετικότερες απαντήσεις μαζί με τους Γερμανούς τους Ολλανδούς και τους Έλληνες, ενώ οι Ιταλοί, οι Πολωνοί και οι Άγγλοι έδειξαν λιγότερο ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα και οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης απέχουν πολύ από την μέγιστη τιμή ικανοποίησης που θα μπορούσαν οι υπάλληλοι να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο τους αλλά τουλάχιστον είναι υψηλότερες από τις υπόλοιπες χώρες.

• Ποιοι αισθάνονται πιο υγιείς? Οι Γερμανοί και οι Έλληνες. Ενώ λιγότερο υγιείς αισθάνονται οι Ιταλοί και οι Πολωνοί.

• Ποιοι έχουν τις καλύτερες σχέσεις με τον προϊστάμενο τους; Οι Έλληνες και οι Ολλανδοί ενώ οι Ιταλοί και Πολωνοί δείχνουν λιγότερο ευχαριστημένοι.

• Η απασχολησιµότητα των υπαλλήλων πληροφορικής καθορίζεται από έναν περιορισµένο αριθµό ατοµικών, εργασιακών και οργανωτικών παραγόντων. Η παρούσα έρευνα προσδιορίζει αυτούς τους παράγοντες και προτρέπει τους επαγγελµατίες και τις επιχειρήσεις πληροφορικής να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους σε αυτούς.

• Η απασχολησιµότητα επηρεάζει την επιτυχία της σταδιοδροµίας αντικειµενικά (π.χ. αποδοχές) και υποκειµενικά. Δύο από τις διαστάσεις της απασχολησιµότητας, προσωπική ευελιξία και εταιρική αίσθηση, είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για μια επιτυχημένη καριέρα. Προτείνεται λοιπόν στις επιχειρήσεις να ανταµείβουν την προθυµία και τη δυνατότητα προσαρµογής των υπαλλήλων στις αλλαγές και στις δυσµενείς συνθήκες εργασίας (π.χ., πολλές υπερωρίες) καθώς επίσης και την ανταπόκριση σχετικά µε τους στόχους της επιχείρησης. Κι αυτό διότι οι εργαζόµενοι που έχουν αυτές τις ικανότητες σε µεγάλο βαθµό, αποφέρουν τα µεγαλύτερα οφέλη στους εργοδότες. Τέλος, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε την έρευνα, η υψηλή εξειδίκευση σε ένα τοµέα µπορεί να εµποδίσει την επιτυχία της σταδιοδροµίας. Είναι πιθανό αυτό να συµβαίνει επειδή οι εργαζόµενοι µε υψηλή ικανότητα σε µια ιδιαίτερη περιοχή δραστηριότητας περιορίζουν τις ευκαιρίες που µπορεί να έχουν για µετακίνηση σε άλλο τοµέα. Αυτό υφίσταται επειδή πρώτον υπάρχουν περιορισµένα ανοίγµατα σε υψηλότερα επίπεδα που απαιτούν αυτές τις δεξιότητες, και δεύτερον επειδή οι προϊστάµενοι κρατούν τους ικανότερους επαγγελµατίες στα τµήµατά τους όσο το δυνατόν περισσότερο.

Στην μελέτη περιλαμβάνονται επίσης συμβουλές και συστάσεις προς τους εργαζόμενους και τις εταιρίες καθώς επίσης και προς τους θεσμικούς φορείς που έχουν την δυνατότητα να προωθήσουν νέες πολιτικές διοίκησης των υπαλλήλων στον κλάδο της πληροφορικής. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο ALBA με την κα Ζωή Κουρουνάκου, 210-8964531, zkouroun@alba.edu.gr

Δελτίο Τύπου 23/9/2005 12:39:09 πμ
http://www.presspoint.gr/release.asp?id=73410