Ο Steve Ballmer Παρουσιάζει τη Στρατηγική Ασφάλειας της MICROSOFT (Δελτιο τυπου)

Η Microsoft ανακοινώνει ένα νέο προϊόν που θα βοηθήσει στην προστασία των επιχειρηματικών πελατών και συνεργάζεται με κυβερνήσεις και τον κλάδο της πληροφορικής για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων απειλών ασφάλειας

Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στο Μόναχο αυτή την εβδομάδα ο Steve Ballmer, CEO της Microsoft Corp., και ο Mike Nash, Αντιπρόεδρος του Tμήματος Ασφάλειας Προϊόντων και Τεχνολογιών, παρουσίασαν την παγκόσμια στρατηγική ασφάλειας της Microsoft καθώς και τα επικείμενα σχετικά προϊόντα, που απευθύνονται στο σύνολο των πελατών, από οικιακούς χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών μέχρι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Ως μέρος της συνολικής στρατηγικής ασφάλειας, η οποία ακολουθεί μία προσέγγιση “άμυνας εις βάθος”, ο Steve Ballmer ανακοίνωσε τα σχέδια της Microsoft να κυκλοφορήσει το Microsoft® Client Protection, μία λύση που θα βοηθήσει στην προστασία επαγγελματικών desktop PCs, φορητών υπολογιστών και file servers από τρέχουσες καθώς και μελλοντικές απειλές. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία της «Συμμαχίας για την Τεχνολογική Ασφάλεια» (SecureIT Alliance), η οποία θα βοηθήσει περαιτέρω τους συνεργάτες σε θέματα ασφάλειας που συμμετέχουν σε αυτή, να ενσωματώσουν αποδοτικά τις λύσεις τους στην πλατφόρμα της Microsoft, δημιουργώντας έτσι νέα χαρακτηριστικά και προϊόντα ασφάλειας προς όφελος των κοινών πελατών τους.

«Στη Microsoft, πραγματοποιούμε μεγάλες επενδύσεις σε θέματα ασφάλειας, γιατί επιθυμούμε οι πελάτες μας να μπορούν να εμπιστευθούν τους υπολογιστές τους προκειμένου να αποκομίζουν τα πλήρη οφέλη του σύγχρονου διασυνδεδεμένου κόσμου στον οποίο ζούμε» δήλωσε ο κ. Ballmer. «Με τα συνεχιζόμενα κρούσματα κακόβουλου λογισμικού, ιών, επιθέσεων phising και διαφόρων ειδών απάτης μέσω Διαδικτύου, η δημιουργία ενός πιο ασφαλούς υπολογιστικού περιβάλλοντος απαιτεί μία συντονισμένη, μακροχρόνια, προσπάθεια, από πλευράς όλων των επιχειρήσεων τεχνολογίας, των πελατών και των κυβερνήσεων.»

Η Στρατηγική Ασφάλειας της Microsoft

Αναγνωρίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μία και μοναδική λύση για την επίλυση όλων των προβλημάτων ασφάλειας, η Microsoft υιοθέτησε μία πολυδιάστατη προσέγγιση στο θέμα της ασφάλειας, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την πλατφόρμα της σε τρεις βασικούς τομείς: την πραγματοποίηση σωστών τεχνολογικών επενδύσεων, την παροχή σαφούς καθοδήγησης στους πελάτες καθώς και τη στενή συνεργασία με τη βιομηχανία ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τις αρχές επιβολής του νόμου.

«Οι πελάτες μας λένε αυτά που δείχνουν και οι έρευνες: η φύση και η πολυπλοκότητα των διαδικτυακών απειλών και επιθέσεων συνεχίζουν να εξελίσσονται, ενώ οι hackers, οι κλέφτες και οι πειρατές λογισμικού, γίνονται όλο και πιο οργανωμένοι» δήλωσε ο Mike Nash. «Στη Microsoft, πιστεύουμε ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι λογισμικό χρησιμοποιούν οι υπολογιστές τους, πώς τοποθετήθηκε εκεί, τι σκοπό εξυπηρετεί, καθώς και πώς μπορούν να το αφαιρέσουν αν χρειαστεί. Προκειμένου να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αντιμετωπίσουν τις αναδυόμενες απειλές και να προστατεύουν τα δικαιώματά τους, υιοθετούμε μία ολιστική προσέγγιση στο θέμα της ασφάλειας, στην οποία περιλαμβάνονται, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, η δημιουργία συνεργιών με τις εταιρείες του κλάδου, καθώς και η καλύτερη δυνατή εκπαίδευση των πελατών μας, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να αντιμετωπίσουν κάθε πιθανή απειλή»

Η Microsoft θα συνεχίσει να πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία, ώστε να βοηθήσει τους πελάτες της να ελαχιστοποιήσουν τους συγκεκριμένους κινδύνους. Οι προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν την εξασφάλιση της υψηλότερης δυνατής ποιότητας στο λογισμικό της Microsoft, την παρουσίαση νέων καινοτομιών στην τεχνολογία ασφάλειας της πλατφόρμας των Windows®, καθώς και την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ασφάλειας, σχεδιασμένων έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν μελλοντικές ανάγκες σε θέματα ασφάλειας. Η Microsoft ακολουθεί μία προσέγγιση άμυνας εις βάθος στα θέματα προστασίας και επικεντρώνει τις τεχνολογικές επενδύσεις της σε τρεις βασικούς άξονες:

• Βασικά χαρακτηριστικά: Η Microsoft επιδιώκει να παρέχει ένα επίπεδο ασφάλειας ενσωματωμένο σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λογισμικό. Αυτό περιλαμβάνει βελτιώσεις στην ασφάλεια του κώδικα λογισμικού μέσω της πρωτοβουλίας Engineering Excellence, καθώς και επενδύσεις σε τεχνολογίες που βοηθούν ώστε το λογισμικό να παραμένει αναβαθμισμένο και πιο ασφαλές σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

• Ελαχιστοποίηση των απειλών και των ευάλωτων σημείων: Στόχος της Microsoft είναι να προσφέρει κορυφαίες και ενσωματωμένες τεχνολογίες ασφάλειας, οι οποίες θα παρέχουν προστασία μέσω της άμυνας εις βάθος απέναντι σε διαδικτυακές απειλές και αδύνατα σημεία, εξασφαλίζοντας στους πελάτες καλύτερη αντίληψη και έλεγχο του περιβάλλοντος ασφάλειας.

• Έλεγχος ταυτότητας και πρόσβασης: Σκοπός της Microsoft είναι να παρέχει τεχνολογίες που επιτρέπουν στους νόμιμους χρήστες να βρίσκουν πληροφορίες, εμποδίζοντας παράλληλα τους μη εγκεκριμένους χρήστες από το να αποκτούν πρόσβαση σε στοιχεία. Οι τεχνολογίες αυτές επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του χρήστη, ελέγχουν τις πληροφορίες στις οποίες επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση οι χρήστες βάσει πολιτικής, επιτρέπουν τη διαχείριση τέτοιων χρηστών σε βάθος χρόνου και προστατεύουν καλύτερα την πρόσβαση σε στοιχεία, σε όλη τη διάρκεια του κυκλου ζωής τους.

Microsoft Client Protection

Το Microsoft Client Protection θα βοηθήσει στη διασφάλιση επαγγελματικών desktops, φορητών υπολογιστών και file servers, παρέχοντας ενοποιημένη προστασία απέναντι σε διαφαινόμενες απειλές όπως spyware and rootkits, καθώς και απέναντι σε ιούς ή άλλες παραδοσιακές μορφές επιθέσεων.

«Ακούσαμε από τους επιχειρηματικούς πελάτες μας ότι θέλουν προστασία από ιούς, spyware και άλλες απειλές κακόβουλου λογισμικού με μία μοναδική λύση. Χάρη στην υποστήριξη ενός παγκόσμιου συστήματος έρευνας, το Microsoft Client Protection θα αντιμετωπίσει την ανάγκη αυτή με μία λύση η οποία συνδυάζει δοκιμασμένη τεχνολογία προστασίας με ολοκληρωμένες δυνατότητες διαχείρισης και αναφοράς», επισήμανε ο Mike Nash.

Μία ενιαία κονσόλα διαχείρισης δίνει στους υπεύθυνους πληροφορικής τον έλεγχο του περιβάλλοντός τους, ενώ αναφορές κατά προτεραιότητα και προειδοποιήσεις βοηθούν ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να επικεντρώνονται σε κρίσιμα ζητήματα. Το Microsoft Client Protection θα ενσωματωθεί στις ήδη υπάρχουσες υποδομές πληροφορικής, όπως το Active Directory® και τα υπάρχοντα συστήματα διανομής λογισμικού, βοηθώντας έτσι στη μείωση του χρόνου αντίδρασης και στη μεγιστοποίηση της αξίας.

Το προϊόν βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης και η Microsoft σχεδιάζει να διαθέσει σε επιλεγμένους πελάτες μία πρώτη δοκιμαστική έκδοση (beta) αργότερα μέσα στη χρονιά.

Microsoft Antigen

Η Microsoft ανακοίνωσε επίσης τα σχέδιά της για την κυκλοφορία του Microsoft Antigen. Πρόκειται για λογισμικό ασφαλείας ενάντια στους ιούς και στο spam για messaging και collaboration servers, το οποίο βασίζεται σε τεχνολογία από την πρόσφατα αποκτηθείσα Sybari Software Inc. Ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της άμυνας εις βάθος που εμπεριέχεται στο Microsoft Antigen, η Microsoft θα προσθέσει τη δική της μηχανή εντοπισμού ιών. Όταν θα είναι διαθέσιμη, οι πελάτες της σειράς προϊόντων Microsoft Sybari θα επωφεληθούν από την προσθήκη της μηχανής εντοπισμού ιών της Microsoft, χωρίς επιπλέον κόστος για όλη τη διάρκεια των συμβολαίων τους. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε και η διαδικασία ελέγχου Security Development Lifecycle της Microsoft για το Microsoft Antigen for Exchange, η οποία έχει διαπιστωθεί ότι επιτυγχάνει μετρήσιμες βελτιώσεις στα επίπεδα ασφάλειας για μία σειρά από λύσεις λογισμικού της Microsoft. Το Microsoft Antigen for Exchange αναμένεται να είναι διαθέσιμο για τους πελάτες σε beta το πρώτο εξάμηνο του 2006.

Παράλληλα, η Microsoft παρουσίασε μία έκθεση, όπου αναφέρει αναλυτικά τις επενδύσεις και τα μελλοντικά της σχέδια όσον αφορά τις τεχνολογίες ασφάλειας., η οποία είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.microsoft.com/athome/security/spyware/software/enterprise/default.mspx .
http://www.presspoint.gr/release.asp?id=74965

Παντως η Symantec απο την προηγουμενη εβδομαδα προχωρησε σε καταγγελια εναντιον της κινησης της MICROSOFT κατηγοροντας την οτι επιδιωκει να μονοπωλησει την ασφαλεια των PC.
Πηγη The Inqirer