3ο Σεμινάριο ΣΤΕΜΠ περί Linux

Ο ΣΤΕΜΠ σε συνεργασία με το Σχολικά Εργαστηριακή Κέντρα (ΣΕΚ) Καβάλας και τον ΠΛΗΝΕΤ Καβάλας διοργανώνει στις 13 και 14 Μαίου το 3ο Σεμινάριο ΣΤΕΜΠ με θέμα

“Εγκατάσταση και χρήση σταθμού εργασίας- Εγκατάσταση και χρήση υπηρεσιών στο δίκτυο”

Η σχετική ανακοίνωση.

Πληροφορίες:
Σχολικά Εργαστηριακή Κέντρα (ΣΕΚ) Καβάλας
Σύλλογος ΣΤΕΜΠ
Σχετικό άρθρο ellak