Ο ΣΑΤΠΕ ζητά την άμεση λήψη μέτρων για το θέμα του Φοιτητικού Internet

Με επιστολή στην ΕΕΤΤ

Ενεργό ρόλο και άμεση λήψη μέτρων από την ΕΕΤΤ ζητά ο ΣΑΤΠΕ σε επιστολή που απέστειλε σήμερα στην ΕΕΤΤ, με αφορμή τα δημοσιεύματα περί συμφωνίας μεταξύ του ΟΤΕ και ISPs για το φοιτητικό Internet.

Ειδικότερα ο ΣΑΠΤΕ στην επιστολή του που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγγέλλει τη διαδικασία λήψης της απόφασης καθώς:

• Υλοποιήθηκε «κεκλεισμένων των θυρών» και χωρίς την πρόσκληση και τη συμμετοχή του θεσμικού οργάνου των εναλλακτικών παρόχων που εκπροσωπούν το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς ηλεκτρονικών υπηρεσιών

• Προωθεί τη διακριτική μεταχείριση και ενισχύει τη θέση του ΟΤΕ, ως οργανισμού με σημαντική ισχύ στην αγορά

• Πλήττει άμεσα τις εταιρίες που έχουν μέχρι σήμερα επενδύσει και επιδιώκουν την ανάπτυξη της αγοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών και συνιστά λύση συμβατή μόνο για τους ISPs. Οι οικονομικές επιπτώσεις της πρωτοβουλίας καταδεικνύονται αν ληφθεί υπόψη ότι το κόστος αποδέσμευσης του τοπικού βρόχου (μηνιαίο πάγιο τέλος πλήρως αδεσμοποίητου τοπικού βρόχου) ανέρχεται σε 8,10 Ευρώ. Δηλαδή 193% της τιμής διάθεσης της φοιτητικής πρόσβασης ADSL του ΟΤΕ στον καταναλωτή (5 Ευρώ με ΦΠΑ). Επιπλέον, το κόστος για το μεριζόμενο τοπικό βρόχο είναι 4,05 Ευρώ, δηλαδή 96% της ανωτέρω τιμής. Και σ’αυτή την περίπτωση, η λιανική τιμή του μεριζόμενου τοπικού βρόχου είναι κάτω του συνολικού κόστους λαμβανομένου υπόψη του κόστους δικτύου κορμού, του λειτουργικού κόστους, του κόστους κεφαλαίου κλπ.

• Συνιστά προσπάθεια κρατικής ενίσχυσης του ΟΤΕ από το μεγαλύτερό του μέτοχο δηλαδή το ελληνικό δημόσιο. Η συγκεκριμένη ενέργεια αντιβαίνει στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που απαγορεύει αντίστοιχες δράσεις σε περιπτώσεις υπηρεσιών. Και βεβαίως η προσφορά Internet για τους φοιτητές συνιστά υπηρεσία.

Ο ΣΑΠΤΕ καλεί την ΕΕΤΤ στην άμεση λήψη μέτρων ώστε να αποφευχθεί η στρεβλή λειτουργία της αγοράς παροχής υπηρεσιών Internet και να εκλείψουν οι μονοπωλιακές δράσεις του ΟΤΕ στην αγορά πρόσβασης ευρυζωνικών υπηρεσιών, η οποία είναι υπό ρύθμιση.

Τέλος ο Σύνδεσμος επίσημα ζητά συνάντηση με την ΕΕΤΤ ώστε να αναπτύξει ευκρινώς τις θέσεις του με στόχο την ορθή προώθηση της παροχής Internet προς τους φοιτητές και εν γένει των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία και πρόταση του ΣΑΤΠΕ καταδεικνύει την πρόθεσή του να συνεισφέρει στο δημόσιο διάλογο και κυρίως να στηρίξει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και τη διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.

Δελτίο Τύπου
Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2005 5:34:00 μμ