Ο πρώτος σκληρός δίσκος του 1ΤΒ από την Hitachi.

Η Hitachi κυκλοφόρησε τον πρώτο σκληρό δίσκο του 1ΤΒ στην τιμή των 399$,με την ονομασία Deskstar 7K1000.
Στον Deskstar 7K1000 μπορούν να αποθηκευτούν 150 high-def ταινίες ή πάνω απο 300000 high-res φωτογραφίες.