Ο Netscape 8 δημιουργεί πρόβλημα στον IE

Μετα τον εντοπισμό προβλήματος στον ΙΕ, (καταστροφή της δυνατότητας επεξεργασίας του κώδικα XML) που παρουσιάστηκε μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης 8 του browser Netscape, η Microsoft προτρέπει όλους τους χρήστες των Windows XP ν’ απεγκαταστήσουν τον Netscape.

Η Microsoft δεν διευκρίνισε ποιά έκδοση του ΙΕ, επηρεάζει το συγκεκριμμένο πρόβλημα.

Η ομάδα ανάπτυξης της AOL, εργάζεται για να επιλύσει το πρόβλημα που παρουσιάστηκε.

http://www.internetnews.com/security/article.php/3508191
http://www.neowin.net/