Ο Firefox χάνει έδαφος??

Σύμφωνα με την NetApplications ο Mozilla’s Firefox από τον Ιούνιο του 2005 έως τον Ιούλιο του 2005 και μάλλον γι αυτό ευθύνεται η άνοδος του ΙΕ.

Οι στατιστικές λένε ότι το ποσοστό του Firefox μειώθηκε στο 8.07% από 8,71% που ήταν τον Ιούνιο του 2005, ενώ το ποσοστό του ΙΕ αυξήθηκε από 86,56% σε 87,20% αντίστοιχα.

Η NetApplications αναφέρει επίσης ότι όλο το 2005 ο Firefox κέρδιζε 0.5% έως 1.0% πάνω από τον ΙΕ.

Πιθανή αιτία πτώσης του Firefox, αναφέρεται ότι μπορεί να είναι η επανεγκατάστασή του όταν χρειάζεται update.
Η έκδοση 1.5 που αναμένεται θα επιλύσει το πρόβλημα αυτό.

Aug 16, 2005
http://www.techtree.com/techtree/jsp/article.jsp?article_id=5477&cat_id=643