Ο Δ.Νανόπουλος πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας

Με απόφαση του ΥΠΑΝ:
Ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Δημήτρης Νανόπουλος** ορίστηκε Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου ‘Eρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), ύστερα από πρόταση του γενικού γραμματέα ‘Eρευνας και Τεχνολογίας Γιάννη Τσουκαλά και με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα.

Το ΕΣΕΤ είναι το κορυφαίο όργανο το οποίο συμμετέχει στη διαμόρφωση και τη χάραξη της εθνικής πολιτικής στο χώρο της ‘Eρευνας και της Τεχνολογίας και είναι επιφορτισμένο με την υλοποίηση της πολιτικής αυτής. Τα μέλη του κατανέμονται σε επιτροπές α) επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής και β) κρίσης των διευθυντών των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.

Με την ίδια απόφαση ορίστηκαν και τα άλλα μέλη του ΕΣΕΤ, ενώ για πρώτη φορά συμμετέχουν στο ΕΣΕΤ και καθηγητές από τα ΤΕΙ της χώρας.

** Ο καθηγητής Δ.Νανόπουλος αναγνωρίζεται ως κορυφαίος θεωρητικός φυσικός παγκοσμίως

Για ανάγνωση ολόκληρου του άρθρο:
http://tech.pathfinder.gr/tech/16737.html