Ο Μπους προετοιμάζεται για πιθανό κλείσιμο του GPS

Ο Πρόεδρος Bush έχει ζητήσει σχέδια ώστε να μπορεί να θέσει προσωρινά εκτός λειτουργίας το Αμερικανικό δίκτυο συστήματος εντοπισμού θέσης μέσω δορυφόρων (GPS) κατά τη διάρκεια μιας πιθανής εθνικής κρίσης ώστε να αποτρέψει τους τρομοκράτες από τη χρησιμοποίηση της εν λόγω τεχνολογίας.

http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story2&u=/ap/20041216/ap_on_go_pr_wh/positioning_satellites