Νομοθετική ρύθμιση προβλέπει διοικητικό πρόστιμο €1,000 για κάθε πειρατικό πρόγραμμα λογισμικού

Ιδιαίτερα θετική θεωρεί η Business Software Alliance την πρόσφατη προσθήκη άρθρου στο ν. 2121/93, σύμφωνα με την οποία θα επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα σε περιπτώσεις χρήσης ή εγκατάστασης πειρατικού λογισμικού. Η συγκεκριμένη προσθήκη ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την Βουλή των Ελλήνων και ήταν μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και τη σύμφωνη γνώμη 5 συναρμόδιων Υπουργείων. Παράλληλα εντάσσεται στην εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004. Η νέα ρύθμιση αναμένεται να αποτελέσει ένα ισχυρό αποτρεπτικό μέτρο για την παραβατικότητα που παρατηρείται σε προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας –προγράμματα Η/Υ και υλικούς φορείς ήχου/ ενώ παράλληλα θα αποφέρει σημαντικά δημόσια έσοδα. Σήμερα έλεγχοι για την εξεύρεση πειρατικού λογισμικού γίνονται από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε πρώην ΣΔΟΕ) και τις αστυνομικές και τελωνειακές αρχές.

Η νέα διάταξη επιδιώκει να αποτρέψει τους υποψήφιους παραβάτες, οι οποίοι θα υποχρεούνται στην καταβολή προστίμου €1,000 για κάθε πειρατικό λογισμικό που θα βρίσκεται στην κατοχή τους και παράλληλα θα καταβάλουν αποζημίωση των πνευματικών δικαιωμάτων στους δικαιούχους. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα επέλθει ένα σοβαρό πλήγμα στην εκτεταμένη φοροδιαφυγή που διενεργείται μέσω της πειρατείας, και παράλληλα θα ενισχυθεί περαιτέρω η εθνική οικονομία από την ανάπτυξη του κλάδου της πληροφορικής. Διεθνής μελέτη της ανεξάρτητης εταιρείας ερευνών IDC έχει υπολογίσει ότι εάν η πειρατεία λογισμικού στην Ελλάδα μειωθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε χρονικό διάστημα 3 ετών, θα ενισχυθεί η εθνική μας οικονομία κατά €351 εκ. και θα δημιουργηθούν περισσότερες από 1300 νέες θέσεις εργασίας.

Το φαινόμενο της πειρατείας προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας, δηλαδή η παράνομη κατοχή, αναπαραγωγή και διακίνηση παράνομων προϊόντων αλλά και η εγκατάσταση προγραμμάτων χωρίς άδεια, έχει λάβει τα τελευταία χρόνια σοβαρές διαστάσεις στη χώρα μας. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με την τελευταία διεθνή μελέτη της IDC για λογαριασμό της BSA, η Ελλάδα έχει την υψηλότερη πειρατεία λογισμικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσοστό 64% όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος είναι 36%. Το παράδειγμα οικονομικά ασθενέστερων χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης (π.χ. Λετονία, Λιθουανία, Κροατία, Ουγγαρία κ.α.) που έχουν χαμηλότερη πειρατεία από τη χώρα μας, αποδεικνύει ότι κινητοποιημένες κυβερνήσεις και πολίτες μπορούν με τις σωστές ενέργειες να συμβάλουν στην υγιή ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου.

Η κα Beth Scott, Αντιπρόεδρος της BSA για την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική δήλωσε σχετικά: «Η BSA επικροτεί τη νέα νομοθετική ρύθμιση της Ελληνικής κυβέρνησης που στοχεύει στην περαιτέρω προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Νομοθετικές εφαρμογές αυτής της κλίμακας έχουν ήδη αποδείξει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ότι συμβάλουν στην ανάπτυξη του κλάδου της πληροφορικής μειώνοντας κατ’ επέκταση το φαινόμενο της πειρατείας λογισμικού. Είμαι αισιόδοξη ότι παρόμοια αποτελέσματα θα παρατηρήσουμε σταδιακά και στην ελληνική αγορά».

Η νέα διάταξη αποτελεί συνέχεια προηγούμενων ενεργειών που πραγματοποιεί η χώρα μας τα τελευταία χρόνια για την προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, από το 1993 η Ελλάδα έχει θεσπίσει ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο για τη προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και προχώρησε στην λήψη μέτρων και την υλοποίηση προγραμμάτων τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να περιοριστεί το ποσοστό πειρατείας.