Νέο www.microsoft.com

Η Microsoft ενημέρωσε το κεντρικό web site της, Microsoft.com. Εκτός από το νέο layout δίνετε ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και τα αρχεία αναβάθμισης για τα προϊόντα της εταιρείας.
Βέβαια κάποια προβλήματα συμβατότητας με άλλους web browsers πέρα του Internet Explorer παραμένουν…