Νέο στάνταρτ για πληκτρολόγια με 53 πλήκτρα

Μετά από 130 χρόνια πληκτρολόγησης με τον ίδιο τρόπο στα πληκτρολόγια, σήμερα εμφανίζεται μια νέα πρόταση για ένα νέο
τύπου πληκτρολογίου με 52 μόλις πλήκτρα που έχει πολλά πλεονεκτήματα συγκριτικά με τα QWERTY και DVORAK. Συνδέεται στην USB, είναι ευκολόχρηστο και δίνει την δυνατότητα ακόμα και σε άπειρους χρήστες να πληκτρολογήσουν γρήγορα τα δεδομένα τους .

http://www.tech-blog.org/story-2786.html