Νέο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οπτικών Ινών από την ΟΤEGLOBE

Η OTEGLOBE ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Διαβαλκανικού Δικτύου (TransBalkan Network-TBN), το οποίο αποτελεί τη νέα διεθνή υποδομή του Ομίλου ΟΤΕ για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών Eυρυζωνικότητας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Πρόκειται για ένα δεύτερο, υπερ-υψηλών ταχυτήτων ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της εταιρείας, με κόστος επένδυσης της τάξης των 50 εκ. Ευρώ στην τριετία.
Το Διαβαλκανικο δίκτυο (ΤΒΝ) εκτείνεται από την Ελλάδα έως την Φρανκφούρτη μέσω των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης με ρυθμούς μετάδοσης από 34Mbps μέχρι 10Gbps, ενώ θα συνεχίσει να επεκτείνεται με νέους κόμβους και αναβαθμισμένες λειτουργίες. Είναι ένα εξ’ ολοκλήρου χερσαίο δίκτυο και το μοναδικό στην Ελλάδα που συνδέει τη Μ. Ανατολή με την Ευρώπη μέσω των Βαλκανίων.
Το νέο δίκτυο της OTEGLOBE, ακολουθεί μία διαφορετική γεωγραφική όδευση προς τη Δυτική Ευρώπη από αυτήν του υπάρχοντος υπερ-υψηλών ταχυτήτων ιδιόκτητου δικτύου GWEN, το οποίο επίσης συνδέει την Ελλάδα με τη Δυτική Ευρώπη, αλλά μέσω της Ιταλίας. Οι δύο αυτές διαφορετικές δικτυακές οδεύσεις εγγυώνται την απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων των συνεργατών της OTEGLOBE, καθώς εκτός από αυτόνομα, τα δύο δίκτυα TBN & GWEN λειτουργούν και ως συμπληρωματικά το ένα προς το άλλο υπό τη μορφή back up, εφόσον χρειασθεί.
Mέσω της multigigabit χωρητικότητας που προσφέρουν τα δίκτυα TBN & GWEN, η OTEGLOBE διαθέτει πλέον την πληρέστερη δικτυακή υποδομή στην ευρύτερη περιοχή της Ν. Aνατολικής Ευρώπης, την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι Εταιρείες Τηλεφωνίας και Internet για να εξυπηρετήσουν τις συνεχώς αυξανόμενες σε χωρητικότητα ανάγκες των πελατών τους με την καλύτερη δυνατή ποιότητα.

Συνοπτικά, τα βασικά χαρακτηριστικά του Διαβαλκανικού Δικτύου (TBN) είναι: εξ΄ολοκλήρου χερσαία όδευση προς τη Δυτική Ευρώπη, εναλλακτική όδευση στην υπάρχουσα υποδομή του δικτύου GWEN, διασύνδεση με την IP MPLS (MSP) πλατφόρμα της OTEGLOBE και το δίκτυο GWEN, υψηλή αξιοπιστία, ανταγωνιστικές τιμές λόγω ιδιοκτησίας δικτύων, αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών μέσω προληπτικής επόπτευσης του δικτύου αλλά και υποστήριξης πελατών 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο.
Με τη δημιουργία του νέου TBN Δικτύου, η OTEGLOBE έχει εξελιχθεί στο μοναδικό πάροχο στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης με δύο διαφορετικά ιδιόκτητα δίκτυα. Αυτή η εξέλιξη της OTEGLOBE που στοχεύει στην απόλυτη ικανοποίηση των εξειδικευμένων αναγκών των πελατών της, αποτυπώνεται και στην αλλαγή της εταιρικής ταυτότητας της εταιρείας.

http://www.presspoint.gr/release.asp?id=119768