Νέο firmware 1.08 για τα Plextor-716A DVD-Recorders

Oι διαφορές και οι βελτιώσεις είναι οι παρακάτω:

* Improvements: BURNProof function for writing CD media.
* Write performance on DVD-R DL media.

* Fixed Bug: A problem with transfer rate in Multi-Word DMA mode is resolved.

Info: http://www.plextor-europe.com/technicalservices/downloads/firmw_716A_versions.asp?choice=DVD-Recorders#716A-108
Download: http://www.plextor-europe.com/download/ftp1/716A108.exe