Νέο 3Δ ποντίκι

Ένας ερευνητής από τα εργαστήρια της NTT Cyberspace έχει αναπτύξει μια τεχνολογία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία ενός “τρισδιάστατου ποντικιού.” Ο μηχανισμός του αποτελείται από μπάλες του ping pong με κάποιους κύκλους σχεδιασμένους πάνω σε αυτές, και μια κανονική web camera. Η μετακίνηση ή η περιστροφή των μπαλών αναγνωρίζεται από τη web cam, μεταφράζοντας τις κινήσεις σε ψηφιακή μορφή.

http://bb.watch.impress.co.jp/cda/event/9017.html