Νέο bug δίνει admin console σε Unix και Linux

Ένα νέο bug στο Usermin, μια ευρέως χρησιμοποιούμενη κονσόλα διαχείρισης για το Unix και το Linux, θα μπορούσε να επιτρέψει σε έναν επιτιθέμενο να τρέξει κακόβουλο κώδικα μέσω ενός ειδικά-επεξεργασμένου email, σύμφωνα ειδικούς ερευνητές ασφάλειας.

http://www.securityfocus.com/archive/1/374439/2004-09-05/2004-09-11/0
http://www.securitytracker.com/alerts/2004/Sep/1011173.html
http://www.webmin.com/