Νέες πραγματικά μειωμένες τιμές από την Hellas On Line

Μετά τις μειώσεις από τον ΟΤΕ στα πάγια για την παροχή πρόσβασης ADSL, η Hellas On Line ακολουθεί με γενναίες εκπτώσεις στις συνδρομές της, οι οποίες καθιστούν την πρόσβαση ADSL περισσότερο προσιτή από ποτέ.

Οι νέες τιμές συγκεκριμένα για πρόσβαση 384/128 Kbps έχουν ως εξής:

21,00 € Μηνιαία Καταβολή – Αορίστου Χρόνου Συνδρομή

61,40 € 3μηνη συνδρομή

117,90 € 6μηνη συνδρομή

170,00 € 9μηνη συνδρομή

218,10 € Ετήσια συνδρομή + 8 μήνες δώρο **

375,50 € Διετής συνδρομή

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ωστόσο ακόμα και αν προστεθεί ο ΦΠΑ 19% για την ετήσια συνδρομή, το κόστος ανέρχεται σε 259,54 €, το οποίο διαιρούμενο με 12+8 μήνες δώρο δίνει το εκπληκτικό ποσό των 12,98 € το μήνα για απεριόριστη πρόσβαση 384/128!

**Η προσφορά σύμφωνα με την Hellas On Line ισχύει μέχρι 10/10/2005, γι’ αυτό όσοι πιστοί σπεύσατε!

Περισσότερα στο Link: http://home.hol.gr/online/holofyou/index.aspx?mid=3769;19
Γενικά για πληροφορίες συνδρομών ADSL: http://home.hol.gr/online/holofyou/index.aspx?mid=3769