Νέες απειλές για τα windows

Μια νέα απείλή για τα windows ακόμα κι αν τα έχετε πλήρως ενημερωμένα με service pack 2. Η απειλή αυτή (exploit) βασίζεται σε μια αδυναμία που αφορά τα WMV (windows metafile) αρχεία τα οποία είναι αρχεία εικόνων. Σύμφωνα λοιπόν με τις εταιρείες F-Secure και Sunbelt είναι πολύ πιθανό να επισκεφτείτε ένα site, να ανοιξουν αυτόματα κάποιες εικόνες (οι wmv που λέγαμε) και μέσα σ’αυτές να κρύβονται κομμάτια κώδικα που να μολύνουν τον υπολογιστή.

Αυτή η καινούργια απειλή αναγνωρίζεται σαν W32/PFV-Exploit.A, .B and .C και για την ώρα ΔΕΝ υπάρχει antivirus που να την καθαρίζει.

Επίσης ένας καινούργιος ιός έχει εμφανιστεί και παρουσιάζει τον εαυτό του σαν την καινούργα έκδοση του messenger. Το αρχείο λοιπόν με την ονομασία BETA8WEBINSTALL.EXE θέλει ιδιαίτερη προσοχή γιατί είναι μολυσμένο. Επίσης να αναφέρω ότι η καινούργια έκδοση του messenger θα λέγεται Windows Live Messenger.

Πηγές: http://www.betanews.com/article/Really_Bad_Exploit_Threatens_Windows/1135794414
http://www.betanews.com/article/Virus_Poses_as_MSN_Messenger_Beta/1135786443

http://cybereddie.blogspot.com