Νέα Υόρκη,Παρίσι κολυμπώντας!Έχουν αίσθηση του χιούμορ εκεί στο Google!

Μπείτε στο Google Maps και πληκτρολογήστε να σας δώσουν οδηγίες για την διαδρομή Νέα Υόρκη Παρίσι.Οι οδηγίες ξεκινάνε κανονικά μέχρι που έρχεται το κορυφαίο.<<Στρίψτε δεξιά στο Long Wharf και μετά κολυμπήστε κατά μήκος του Ατλαντικού Ωκεανού,3,462 μίλια,29 ημέρες.>>
Έχουν μεγάλη πλάκα τελικά στη χώρα του Google!