Νέα τεχνολογία υπόσχεται μέχρι και 25x συμπίεση δεδομένων!!

Μια εταίρεια με το όνομα Diligent Technologies παρουσίασε ένα πρόγραμμα backup που χρησιμοποιεί μια νέα τεχνολογία συμπίεσης δεδομένων που μπορεί να επιτύχει μέχρι 25 φορές συμπίεση!! Το πρόγραμμα ονομάζεται Protectier, τρέχει σε Linux πλατφόρμα και προς το παρόν θα διατίθεται για data centers.

Οι συνηθισμένοι γενικοί αλγόριθμοι συμπίεσης δεδομένων σπάνια επιτυγχάνουν συμπίεση μεγαλύτερη από 2x. Η τεράστια διαφορά που επιτυγχάνει ο αλγόριθμος της Diligent οφείλεται στον τρόπο που προσεγγίζει την πληροφορία που πρόκειται να συμπιέσει. Έτσι εξετάζει ένα bitstream δεδομένων και ανιχνεύει ομοιότητες και διαφορές με τα bitstreams που έχει ήδη εξετάσει. Αποθηκεύει με αυτόν τον τρόπο μονάχα τις διαφορές των bitstreams, με αποτέλεσμα να εξοικονομείται πολύς χώρος. Επιπλέον έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να συμπιέσει επιτυχώς οποιουδήποτε είδους πληροφορία.

Πηγή : http://storagemojo.com/

Η σκέψη πίσω από τον αλγόριθμο αυτόν στον γράφοντα θυμίζει πολύ την συμπίεση κινούμενης εικόνας κατά MPEG. Ένα frame επιλέγεται και στην συνέχεια τα επόμενα frames αναπαριστώνται ως διαφορές με το frame αυτό. Ενδιαφέρον!