Nέα patches από την MS

Η Microsoft θα απελευθερώσει τρία κρίσιμα patches την Τρίτη, ως τμήμα του συνηθισμένου μηνιαίου update.
Τα patches αφορούν τα Windows και το Microsoft Office.
Η Microsoft θα κυκλοφορήσει επίσης μια ενημερωμένη έκδοση του Windows Software Removal Tool.

http://www.techworld.com/security/news/index.cfm?NewsID=3997