Νέα MacBook – αντιδράσεις της κοινότητας των χρηστών

Ήδη άρχισαν τα πρώτα σχόλια και οι πρώτες εικόνες ακόμα και από το εσωτερικό των μηχανημάτων!

Γενικά:
http://www.engadget.com/2006/05/17/hands-on-with-the-apple-macbook/

Παράπονα για τη glossy οθόνη:
http://arstechnica.com/staff/fatbits.ars/2006/5/16/4004

Το ξεκοίλιασμα (απίστευτες εικόνες):
http://www.kodawarisan.com/macbook/macbook001.html

Video: