Νέα έρευνα σύγκρισης κόστους συντήρησης Linux – Windows

Οι περισσότερες Αμερικανικές επιχειρήσεις λένε ότι υπάρχει πολύ μικρή διαφορά κόστους συντήρησης μεταξύ των Windows based και των Linux based εταιρικών υπολογιστικών περιβαλλόντων, σύμφωνα με μια νέα μελέτη της Yankee Group.
Η διαφορά κόστους καθορίζεται από το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να αναπτυχθούν εφαρμογές ή να εξασφαλίσει η ασφάλεια των κεντρικών υπολογιστών, ή των δικτυωμένων υπολογιστών που αποθηκεύουν δεδομένα, κάνουν υπολογισμούς ή είναι web servers
Στην ανεξάρτητη μελέτη, 88 τοις εκατό των συμμετεχόντων είπαν ότι η ποιότητα, η απόδοση και η αξιοπιστία των Windows ήταν ίσες με ή και καλύτερη από αντίστοιχες με Linux.

http://www.reuters.com/audi/newsArticle.jhtml?type=technologyNews&storyID=8081477
http://www.computerworld.com/hardwaretopics/hardware/server/story/0,10801,100848,00.html