Να και ένα gadget της Sony που μπορεί να μας γλιτώσει από τα ποντίκια (υπολογιστών)

Το Pick-and-Drop είναι μια εκτεταμένη έννοια της συνήθως χρησιμοποιημένης drag-and-drop (σύρε και άσε). Με αυτήν την τεχνική, ένας χρήστης παίρνει ένα αντικείμενο από μια οθόνη υπολογιστών με ηλεκτρονικό στυλό (stylus), και έπειτα το αφήνει σε μια (ενδεχομένως διαφορετική) οθόνη υπολογιστών. Παραδείγματος χάριν, ένας χρήστης μπορεί να επιλέξει ή να δημιουργήσει ένα κείμενο σε PDA και με επιλογή-και-πτώση να το μεταφέρει στην επιθυμητή θέση σε έναν πίνακα όπως αυτόν της φωτογραφίας. Από τεχνικής πλευράς, τα δεδομένα μεταφέρονται μέσω δικτύου, αλλά από τη πλευρά του χρήστη, αυτή η τεχνική του επιτρέπει να μεταφέρει ψηφιακά δεδομένα σαν ήταν ένα φυσικά αντικείμενα.

http://www.csl.sony.co.jp/person/rekimoto/pickdrop/