Μύθος η αυξημένη ασφάλεια που προσφέρει το ανοιχτό λογισμικό

O John Viega συγγραφέας γνωστών βιβλίων σχετικά με την ασφάλεια λογισμικού, υποστηρίζει σε ένα άρθρο του στο site της O’Reilly ότι είναι μύθος ότι ο κώδικας ανοιχτού λογισμικού προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια.

Συγκεκριμένα αναφέρει “το ανοικτό λογισμικό μπορεί αυτήν την στιγμή να είναι στην πραγματικότητα λιγότερο ασφαλές από ότι το εμπορικό”. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του μπορεί να υπάρχουν περισσότερα μάτια που εξετάζουν το ανοικτό λογισμικό, αλλά δεν θεωρεί ότι ψάχνουν στην πραγματικότητα για προβλήματα ασφάλειας με έναν σωστό και δομημένο τρόπο.

Open Source Security: Still a Myth:
http://www.onlamp.com/pub/a/security/2004/09/16/open_source_security_myths.html

Βιβλία στο Amazon του John Viega :
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Viega%2C%252520John/102-1818193-7048913