Μύθοι και πραγματικότητα για τους υπολογιστές και το Internet

Πολύ συχνά η άγνοια, η ημιμάθεια και η παραπληροφόρηση συμβάλλουν στη δημιουργία μύθων και αναληθών σεναρίων για την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες. Στο κείμενο που ακολουθεί εξετάζονται 10 “τρανταχτοί” μύθοι που διαφεντεύουν, λιγότερο ή περισσότερο, το πεδίο των υπολογιστών, το Internet, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα θέματα της ασφάλειας, και τροφοδοτούν με λανθασμένα δεδομένα τις απόψεις του μέσου χρήστη, οδηγώντάς τον σε εσφαλμένα συμπεράσματα.

Ολόκληρο το άρθρο στο go-online:
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1022