Μνήμες σώζουν πολύτιμα δεδομένα!!!

Μια πανεπιστημιακή ομάδα ανακοίνωσε ότι το ερευνητικό μπαλόνι της που βρισκόταν στην ατμόσφαιρα κάνοντας διάφορες μετρήσεις, έπεσε στον ειρηνικό ωκεανό.


Μετά από 5 μήνες δουλειάς, φάνηκε ότι οι πολύτιμες πληροφορίες είχαν χαθεί. Και όμως…Δύο μνήμες Sandisk οι οποίες αποτελούσαν τον αποθηκευτικό χώρο των δεδομένων, επιβίωσαν της πρόσκρουσης κάνοντας χαρούμενα όλα τα μέλη της ομάδας!


Περισσότερα στο link.