Μικρό ποσοστό χρηστών θα άλλαζε το λειτουργικό του σύστημα σε Linux.

Σε μια πρόσφατη έρευνα της Yankee Group φαίνετε ότι μόνο ένα 4% των χρηστών Unix και ένα 10% των χρηστών των Windows θα επιθυμούσαν να αλλάξουν το λειτουργικό τους με το Linux.

http://www.computerweekly.com/articles/article.asp?liArticleID=132984&liFlavourID=1