Μετεξεταστέα η Ελλάδα στην απελευθέρωση τηλεπικοινωνιών

Σύμφωνα με την 11η αναφορά της Κομισιόν
Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2006

ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΑ έμεινε η Ελλάδα στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, γεγονός ιδιαίτερα αισθητό στον τομέα της ευρυζωνικότητας όπου παραμένει τελευταία μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Επί ένα χρόνο δεν συντελέστηκε καμιά πρόοδος στην ελληνική αγορά των τηλεπικοινωνιών καθώς οι αδυναμίες που είχαν εντοπιστεί συνεχίζουν να υφίστανται επισημαίνει η 11η Αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.

Συνέπεια αυτού ήταν και η καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η ελληνική αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών υπέφερε το 2005 από την απουσία εναρμόνισης του θεσμικού πλαισίου καθώς η ρύθμιση υπό το παλαιό καθεστώς χαρακτηρίστηκε από διάφορους παράγοντες της αγοράς ως υπερβολική και εν μέρει ανεπαρκής. Η 11η αναφορά τονίζει πως εκτός από τη μη εναρμόνιση όλων των οδηγιών θα χρειασθούν και μερικοί μήνες μέχρι ο νέος νόμος να εφαρμοστεί στην πράξη δεδομένου ότι απουσιάζει το παράγωγο δίκαιο. Έτσι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα της ανάλυσης των αγορών και να φέρει τα κατάλληλα μέτρα ή να αναθεωρήσει τα υφιστάμενα.

Οι βασικές διαπιστώσεις της 11ης Αναφοράς ειδικότερα είναι ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός στις υποδομές της σταθερής τηλεφωνίας, ο ανταγωνισμός στην κινητή κρίνεται ικανοποιητικός, ενώ ως το βασικότερο πρόβλημα αναφέρεται η χαμηλή διείσδυση στις ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Σχετικά με τη σταθερή τηλεφωνία η Κομισιόν διαπιστώνει και πάλι την κυριαρχία του ΟΤΕ, παρά τους 24 συνολικά παρόχους και παρόλο που θεωρεί ότι ο ανταγωνισμός μεγαλώνει.

Σύμφωνα με την 11η Αναφορά το 2005 στην Ε.Ε. χαρακτηρίστηκε από τη σημαντική ανάπτυξη στις ευρυζωνικές υπηρεσίες με τις συνδέσεις του γρήγορου internet να φθάνουν τα 53 εκατ. με περίπου 20 εκατ. νέες συνδέσεις. Η μέση διείσδυση στον πληθυσμό της Ε.Ε. έφθασε τον Οκτώβριο του 2005 στο 11,5%, έναντι 7,3% τον Οκτώβριο του 2004.

Στην Ευρώπη των 15 ήταν 13% από 8,4% με τη μεγαλύτερη διείσδυση να καταγράφεται στην Ολλανδία (24%) τη Δανία (23%), τη Φινλανδία (20%), τη Σουηδία (19%) και το Βέλγιο (18%) που ξεπέρασαν τις ΗΠΑ (15%) και την Ιαπωνία (16%).

http://www.naftemporiki.gr/news/static/06/02/21/1156301.htm