Μεταθανάτιο … email !

Το “Wanna send” είναι μια νέα υπηρεσία που μπορεί να στείλει ένα τελευταίο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μετά από το θάνατο σας. Το CNN έχει ένα άρθρο για μια υπηρεσία που προσφέρει μια Ισπανική εταιρεία που δίνει την δυνατότητα αποστολής ενός email που στέλνετε μετά τον θάνατο του συντάκτη του και μπορεί να περιέχει συνημμένα αρχεία, φωτογραφίες ή και video clips και να αποσταλεί σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, για παράδειγμα σε συγγενείς, φίλους ή ακόμα και εχθρούς σας!

http://www.cnn.com/2004/TECH/internet/09/25/email.dead.ap/index.html