Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εξειδίκευσης στο AIT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΙΣ & ΜΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης

Master of Science in Information Networking (MSIN) τoυ Πανεπιστημίου των ΗΠΑ Carnegie Mellon

Το Athens Information Technology – AIT, που προσφέρει τις πλήρεις και μερικές υποτροφίες, αποτελεί το μοναδικό ινστιτούτο στην Ευρώπη που συνεργάζεται με το κορυφαίο αμερικάνικο πανεπιστήμιο Carnegie Mellon για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSIN.

· Το MSIN είναι ένα μοναδικό πολυθεματικό πρόγραμμα σπουδών, 11 μαθημάτων και διπλωματικής διατριβής. Τα μαθήματα καλύπτουν θεματικές περιοχές της Επιστήμης των Τηλεπικοινωνιών, της Πληροφορικής, της Ηλεκτρονικής και της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

· Η απονομή τίτλου σπουδών Master of Science in Information Networking στους απόφοιτους γίνεται απευθείας από το Carnegie Mellon. Οι απόφοιτοι που συγκεντρώνουν τις υψηλότερες βαθμολογίες μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Carnegie Mellon και άλλων Πανεπιστημίων.

· Η φοίτηση είναι διάρκειας 16 μηνών με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2005 και πέρας τον Δεκέμβριο του 2006. Η φοίτηση μερικής παρακολούθησης – part time – διαρκεί 32 μήνες.

· Τα μαθήματα διδάσκονται στα Αγγλικά από καθηγητές του Carnegie Mellon και του ΑIΤ. Οι σπουδαστές έχουν άμεση real-time καθημερινή επικοινωνία με καθηγητές και φοιτητές στο Carnegie Mellon, μέσω υποδομών videoconferencing και e-learning, καθώς και πρόσβαση στις online υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Το Πρόγραμμα διεξάγεται στις υπερσύγχρονες ερευνητικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Athens Information Technology (ΑΙΤ), που περιλαμβάνουν εργαστήρια, από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης, αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, εστιατόριο, αίθουσες ψυχαγωγίας κ.α.

· Στο ΑΙΤ λειτουργεί ένα άρτια διασυνδεδεμένο και ενημερωμένο Γραφείο Σταδιοδρομίας, που υποστηρίζει ενεργά τους φοιτητές στην εξασφάλιση εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανάλογης των προσόντων και δεξιοτήτων τους σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.

· Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα MSIN έχουν Πτυχιούχοι Ανώτατων Σχολών των κλάδων Ηλεκτρολόγου Μηχανικού / Μηχανικού Υπολογιστών ή της Επιστήμης Υπολογιστών και σχετικών ειδικοτήτων. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί σπουδαστές πρέπει να έχουνcriteria:

o Βαθμό πτυχίου λίαν καλώς και άνω

o Θεωρητικό υπόβαθρο σε μαθήματα Δομών Δεδομένων και Θεωρίας Πιθανοτήτων, και γνώση στις γλώσσες προγραμματισμού C / C++

o Επάρκεια στην Αγγλική γλώσσα (Cambridge Proficiency ή ικανοποιητικά αποτελέσματα στο TOEFL)

o Ικανοποιητικά αποτελέσματα στο GRE (General Test).

· Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο Ακαδημαϊκό έτος είναι η 18η Απριλίου 2005

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Σπουδών και για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο http://www.ait.edu.gr/acadPrograms/MSIN.asp

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Κα. Χρυσάνθη Ευσταθίου, τηλ. 210 6682702, e-mail: admissions@ait.edu.gr

Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης ηλεκτρονικά στο http://www.ait.edu.gr/acadPrograms/admission_form.asp#

AIT Admissions Office

Tel.: +30 210 6682700 / Fax.: +30 210 6682708 / e-mail: admissions@ait.edu.gr / URL: http://www.ait.edu.gr