Μείωση της χρήσης του Internet

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που έκανε η εταιρίας V-PRC για λογαριασμό του Εθνικού δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας , παρουσιάζεται μια μικρή μείωση στο ρυθμό διείσδυσης του internet στην Ελλάδα για το έτος 2004 σε σχέση με το 2003.

Αν και ο χρόνος που οι χρήστες αφιερώνουν στο internet έχει αυξηθεί στις 7.5 ώρες από 6.6 ώρες το 2003 , τα ποσοστά διείσδυσης παραμένουν χαμηλότερα.

Δείτε περισσότερα : http://www.agnostos.gr/tech/t_fp2.php?subaction=showfull&id=1114349457&archive=&start_from=&ucat=19&